Протоколи перевірки знань за серпень 2020

80-37-20

Протоколи перевірки знань за вересень 2020

80-22_E-20, 80-38-20, 80-39-20, 80-40-20, 80-41-20

Протоколи перевірки знань за жовтень 2020

80-23_E-20, 80-24_E-20, 80-25_E-20, 80-42-20, 80-44-20, 80-45-20

Протоколи перевірки знань за листопад 2020

80-26_E-20, 80-27_E-20, 80-46-20, 80-47-20, 80-48-20, 80-49-20

Протоколи перевірки знань за грудень 2020

80-28_E-20, 80-29_E-20, 80-50-20, 80-51-20, 80-52-20, 80-53-20