Протоколи перевірки знань за липень 2020

ОП-062-20ОП-063-20, ОП-164-20, ОП-165-20, ОП-171-20, ОП-172-20, ОП-173-20, ОП-174-20, ОП-179-20, ОП-180-20, ОП-181-20, ОП-182-20, ОП-183-20, ОП-184-20, ОП-186-20, ОП-187-20, ОП-197-20, ОП-198-20, ОП-199-20

Протоколи перевірки знань за серпень 2020

OP-201-20OP-206-20, OP-207-20, OP-208-20, OP-211-20, OP-212-20, OP-213-20, OP-214-20, OP-215-20, OP-221-20, OP-222-20, OP-223-20

Протоколи перевірки знань за вересень 2020

OP-225-20OP-226-20, OP-227-20, OP-228-20, OP-229-20, OP-231-20, OP-232-20, OP-235-20, OP-236-20, OP-237-20, OP-238-20, OP-239-20, OP-240-20, OP-241-20, OP-242-20, OP-243-20, OP-244-20, OP-246-20, OP-245-20, OP-251-20, OP-252-20, OP-259-20

Протоколи перевірки знань за жовтень 2020

OP-254-20OP-255-20, OP-267-20, OP-268-20, OP-269-20, OP-270-20, OP-271-20, OP-272-20, OP-273-20, OP-274-20., OP-275-20, OP-279-20, OP-280-20, OP-281-20, OP-284-20, OP-285-20

Протоколи перевірки знань за листопад 2020

OP-286-20OP-287-20, OP-288-20, OP-289-20, OP-290-20, OP-291-20, OP-294-20, OP-295-20, OP-296-20, OP-297-20, OP-299-20, OP-300-20, OP-303-20, OP-304-20, OP-305-20, OP-306-20, OP-307-20, OP-308-20, OP-309-20

Протоколи перевірки знань за грудень 2020

OP-315-20OP-316-20, OP-317-20, OP-318-20, OP-319-20, OP-320-20, OP-321-20, OP-322-20, OP-323-20, OP-324-20, OP-325-20, OP-326-20, OP-327-20, OP-328-20, OP-329-20, OP-330-20, OP-331-20, OP-332-20, OP-335-20