Типове положення про службу охорони праці

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони  праці  створюється  роботодавцем для  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки  виробництва та видів  діяльності,  чисельності  працівників,  умов праці та інших факторів  роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці,  її чисельність, основні завдання, функції та права  її працівників відповідно до законодавства.

Перейти до тексту Положення

Добавить комментарий