Категория архива: Положення з охорони праці

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання. Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма […]

Типове положення про службу охорони праці

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони  праці  створюється  роботодавцем для  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки  виробництва та видів  діяльності,  чисельності  працівників,  умов праці та […]

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства, яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону праці». Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці […]

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

Типове положення визначає вимоги до діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Уповноважені  найманими  працівниками  особи  з   питань  охорони  праці  (далі  —  уповноважені  з  питань  охорони  праці)  обираються на підприємствах,  де  немає  професійної  спілки,  для  здійснення  громадського контролю за додержанням законодавства про  охорону праці. Перейти до тексту Положення